Test

Presenteren, presteren en positioneren

Presenteren, presteren en positioneren

Zonder overtuigende en boeiende vorm, geen inhoud en geen (ver)binding

Presenteren, presteren en positioneren: drie pijlers onder het succesvol introduceren en laten landen van dynamische processen in organisaties. Alles valt of staat daarbij met een goede en trefzekere communicatieve performance. Ik zie het in het dagelijks particuliere leven, in het onderwijs en in organisaties. De manier waarop ergens kleur aan wordt gegeven, bepaalt in het bijzonder hoe de boodschap wordt ontvangen. De kernvraag is altijd hoe het communicatief optreden overkomt, hoe de respons is en wat er uiteindelijk van blijft hangen. De wetenschap laat zien dat dat de manier waarop je iets brengt méér dan onderscheidend is: de vorm bepaalt de inhoud. Dat maakt het verschil tussen aandacht, desinteresse en laconisme. Zonder overtuigende en boeiende vorm, geen inhoud en geen (ver)binding.

Wij kunnen kiezen uit een overvloed van mogelijkheden om onszelf of (veranderingen in) onze organisatie onder de aandacht te brengen. Het beoogde doel is, echter, zeer bepalend. Een mail is vaak snel getypt, maar het ééndimensionale en de soms oppervlakkige aard geeft niet altijd het gewenste resultaat en de verwachte perceptie. Daarom is het goed jezelf en elkaar eens de vraag te stellen in welke situaties gebruik te willen maken van de mail. Want... wat “klimmen wij vaak in de mail”. Wat veruit principaal blijft, is elkaar ontmoeten en het rechtstreeks met elkaar communiceren in gesprekken, bij presentaties en vergaderingen. Situaties waarin je de kans krijgt om je woorden op natuurlijke wijze te versterken. Door de corona periode, wij hebben inmiddels de mijlpaal van één jaar thuiswerken bereikt, moeten wij dat nog vooral ontberen. Maar... er gloort licht aan het eind van de coronatunnel. Ongetwijfeld zullen daarom nu en in de komende maanden gesprekken plaatsvinden over het werken in de toekomst en hoe medewerkers te betrekken bij het vormgeven van hybride werken. Gesprekken waarbij een gezamenlijke keuze gemaakt zal moeten worden in thuisactiviteiten en activiteiten die wellicht beter en gerichter vanuit kantoor kunnen plaatsvinden. Een inspirerende dialoog van verbinden en delen.

Meer informatie