Test

Communicatieve performance

Veranderings- en ontwikkelingstrajecten

Veranderings- en ontwikkelingstrajecten in verschillende organisaties vragen veel aandacht, nu en in de komende jaren. Dat is ook spannend. Immers, je gaat met elkaar in gesprek over het nieuwe perspectief op de organisatie. Wat wordt de nieuwe manier van werken? Wat betekent dat voor de mensen aan houding, gedrag en vaardigheden?

Leidinggevenden krijgen de eer het spits af te bijten en als eersten met deze verandering aan de slag te gaan. Zij hebben een voortrekkers- en voorbeeldfunctie. ‘Alles is communicatie’ wordt wel eens gezegd. Dat betekent dat het communicatief optreden een van de belangrijkste succesfactoren is in welk ontwikkelings-, veranderings- en dus cultuurtraject dan ook.

Hoe jezelf -en als team- te presenteren en positioneren en hoe te presteren zijn in grote mate afhankelijk van dat communicatieve optreden oftewel de communicatieve performance.

Met name bij veranderingstrajecten wordt Rini Schreuder veelvuldig geconsulteerd en gevraagd voor sparring, masterclasses, coachingstrajecten en voor zijn interactieve lezingen.

Communicatieve performance

In gesprek met Rini Schreuder

Inhoudelijke kennis is niet zaligmakend

Ontwikkelings- en veranderingstrajecten: cultuuromslag
Succesfactoren gaan verder dan de inhoud…!

Naar het gesprek

La vie c'est un sport de contact

Presenteren, presteren en positioneren. Alles staat of valt bij goede en trefzekere communicatie.

Naar het gesprek

Openhartige lezingen

Tijdens zijn openhartige lezingen bespreekt hij een breed palet aan succesfactoren die leiden tot het tot stand komen van een professionele organisatie en excellent(er) functioneren. Centraal in zijn verhaal is het ontegenzeggelijke belang én dus de bewustwording van communicatieve performance. Volledig wetenschappelijk onderbouwd, maar op een ludieke, unieke wijze gebracht.

De makken open en bloot

Rini Schreuder is iemand die met respect, humor, scherpte en provocatie vertelt en interacteert. Aan de hand van waarnemingen, anekdotes laat hij ons zien wat hij aantreft in allerlei (re)organisaties. Hij legt de makken open en bloot. Zijn originele, deskundige en directe benaderingswijze zorgt ervoor dat zijn toehoorders op de punt van hun stoel gaan zitten, uitgedaagd worden, hun reserves laten varen en het belang inzien van heldere, scherpe communicatieve vaardigheden en tactieken.

Communicatieve performance

Aanspreken, uitspreken en bespreken

Bij communicatieve performance gaat het over houding en gedrag, maar ook over zeggingskracht, daadkracht en overtuigingskracht.

Hoe wordt gereflecteerd op elkaars functioneren: inhoudelijk, maar met name communicatief en sociaal? Hoe is het met de “stevigheid” van leidinggevenden, maar ook medewerkers  als het aankomt op het uitspreken, het bespreken en het aanspreken? Waarom zijn er belemmeringen? Hoe is het met de empathie, waardering, saamhorigheid op de werkvloer?  Hoe staat het met het (re)presenteren, presteren en positioneren? Hoe kunnen we processen beter laten verlopen, organisaties en elkaar beter laten functioneren en medewerkers en directies (nog) beter laten communiceren, reflecteren en functioneren? E.e.a. betekent werken aan -  met name -  hun (non-)verbale stevigheid én … dus aan hun communicatieve performance, hun communicatief optreden.

Een kunde, een vak apart. Maar wanneer onder de knie, een waardevol supplement.

Neem contact op

Inhoudelijke kennis is niet zaligmakend

De reacties zijn keer op keer lovend, of het nu gaat om studenten, medewerkers of directeuren in het hoger segment. Door zijn persoon en zijn persoonlijke touch is hij in staat om op een niet bedreigende manier gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken. 

Zijn inleidingen (colloquia), masterclasses en coachingssessies over communicatieve performance zet mensen, met name door de manier waarop deze worden gegeven, in beweging, stemt tot nadenken, zorgt voor bewustwording en … tot excellent(er) functioneren. En dan niet alleen in hun professionele leven, maar ook, zo blijkt na reflecties, in hun particuliere bestaan.