Test

Interview: La vie c’est un sport de contact

Interview: La vie c’est un sport de contact

In gesprek met Rini Schreuder

Presenteren, presteren en positioneren. Drie pijlers onder het succesvol introduceren en laten landen van dynamische processen in organisaties. Alles staat of valt bij goede en trefzekere communicatie. Ik zie het in het dagelijks particuliere leven, ik zie het in het onderwijs, ik zie het in organisaties. De manier waarop ergens kleur aan gegeven wordt, bepaalt grotendeels hoe het wordt ontvangen.

Wij kunnen kiezen uit een overvloed van mogelijkheden om onszelf, onze organisatie of ons bedrijf onder de aandacht te brengen. Het beoogde doel is hierbij echter zeer bepalend. Digitaal, meestal ééndimensionaal, uit de losse pols. Een mailtje is snel getypt, maar de oppervlakkige aard geeft niet altijd het gewenste resultaat. Maar ook, wat verreweg het belangrijkste is, rechtstreeks communicerend in gesprekken, bij presentaties en vergaderingen. De situaties waarin je de kans krijgt om je woorden op natuurlijke wijze te versterken.

Hoe dan ook, de kernvraag is altijd hoe communicatief optreden overkomt, hoe de respons is en wat er uiteindelijk van blijft hangen. De inhoud kan nog zo goed zijn voorbereid, máár …als de accenten in jouw verbaliteit en non-verbaliteit ontbreken, dan komt de inhoud niet over. Zonder overtuigende en boeiende vorm, geen inhoud en geen (ver)binding.

Overtuigend, boeiend en doelgericht presenteren is zeker niet iets dat ‘je komt aanwaaien’. Toegegeven, sommigen onder ons zijn wat dat betreft een natuurtalent. Dat wil echter nog niks zeggen over hoe iemand dit talent benut en in hoeverre het belang hiervan hoog in het persoonlijke vaandel staat.

Maar veel vaker blijkt goed communicatief optreden een moeilijke opgave. Want het is duidelijk: communicatieve performance is een vak. Een vaardigheid met vele facetten, waarin Rini Schreuder in zijn werkzaamheden een grote expertise heeft opgebouwd.

Over Rini Schreuder

Kick-off meeting

Schreuder is de bedenker en grondlegger van het vakgebied communicatieve performance. In zijn jarenlange ervaring heeft de praktijk hem zeeën van informatie verschaft over typerende situaties waarin een communicatie performance het verschil had kunnen maken. Leidinggevenden en medewerkers in het bedrijfsleven maar ook bij overheidsorganisaties hebben voortdurend te maken met veranderings- en ontwikkelingsprocessen. Hij is een veelgevraagd spreker, vaak ook als aanjager tijdens de kick-off bij deze processen. Dat geldt ook voor zijn masterclasses en coaching sessies bij dergelijke trajecten.

Interview: La vie c’est un sport de contact

Onconventioneel

Onconventioneel, een begrip wat toch enige nieuwsgierigheid teweegbrengt. Rini weet deze wijze van uitdrukking als geen ander toe te passen, wat wellicht juist de kracht is van zijn verhaal.

Rini Schreuder heeft in de afgelopen decennia een groot aantal leidinggevenden en medewerkers van organisaties toegesproken op hun functioneren en getraind in dit vakgebied. Hij deed dit op een onconventionele*, uitdagende manier die zich absoluut onderscheidt. Pittig, uitdagend, geestig en doelgericht. De methodieken die hij toepast en soms op cabareteske wijze laat zien, zijn volledig wetenschappelijk onderbouwd.

*Onconventioneel, Edwin Lastdrager, clustermanager Omgeving & Recht, gemeente Enschede

Ik ken Rini al een kleine 20 jaar. Enerzijds als directeur Communicatie & Organisatie van het adviesbureau PAS bv. Door de jaren heen leverancier van vele planeconomen. Maar anderzijds ook als iemand die fantastisch over communicatie, verandertrajecten, houding en gedrag etc etc kan spreken. Hij heeft dat binnen vergunningen gedaan en hoewel ik toen vooraf mijn hart vasthield (hij gaat nl. nogal confronterend en onconventioneel te werk) was het een doorslaggevend succes.

Allereerst een terugkoppeling van jouw optreden bij ons in Enschede. Het is heel goed gevallen en de mensen waar ik over twijfelde of het zou aanslaan waren nog het meest enthousiast. Ik zelf vond het ook een heel verfrissende bijeenkomst. Aan ons is het nu om de bal aan het rollen te houden en het niet een eenmalige gebeurtenis te laten zijn

Neem contact op
Interview: La vie c’est un sport de contact

Uit de comfortvijver

Schreuder gooit zijn hengeltje uit en vist mensen één voor één uit hun comfortvijver. Niet bedreigend: integendeel, het werkt inspirerend. Deelnemers aan de verschillende sessies worden aan het denken gezet over hun en elkaars houding, daadkracht, overtuigingskracht en zeggingskracht. Communicatie en contact zijn de meest wezenlijke elementen in de samenhang en (ver)binding binnen elke organisatie. Het vakgebied communicatieve performance focust daarop en zorgt voor een versterkt gevoel van samenzijn en samendoen.

De sessies van Rini Schreuder zijn scherp, alert, interactief en schudden de deelnemers wakker. Zwakke plekken komen aan het licht, positieve eigenschappen worden geaccentueerd. Deelnemers wordt een (vergroot)spiegel voorgehouden. Maar ook zelf stelt hij zich kwetsbaar op. Dus niet als predikant, maar als gesprekspartner. Interactief. Schreuder brengt zijn sessies op een aantrekkelijke en inzichtelijke manier, met veel cases en anekdotes. Als luisteraar word je compleet omvergeblazen en gaat er een wereld voor je open. De wereld van communicatieve performance.

Ervaring in de theaterwereld

Schreuder heeft naast zijn loopbaan in het bedrijfsleven een uitgebreide ervaring in de theaterwereld. Daaruit komt onder meer voort, dat deelnemers aan zijn sessies zichzelf verbaal en non-verbaal leren te accentueren. Een werkwijze die Schreuder met veel succes en response in zijn sessie heeft geïntroduceerd. De combinatie van zijn kennis over communicatieve performance en de theatrale bekleding van zijn verhaal zorgen ervoor dat deelnemers volledig geboeid luisteren en participeren.

Het resultaat is fantastisch. Voor leidinggevenden, die hun contact met het bedrijf of organisatie optimaliseren. En voor hun medewerkers, die sterker, zelfstandiger en zelfbewuster functioneren. Life is a contact sport: het leven is echte connectie en geen internet-connectie In de favoriete taal van Schreuder: la vie, c’est un sport de contact. In welke taal ook: wie daar geen aandacht aan besteedt, die trekt aan het kortste eind.

Hoe is vaak belangrijker dan wat

In alle intermenselijke relaties, en de politiek is daar een goed voorbeeld van, speelt de vorm de hoofdrol. Inhoud staat, hoe belangrijk ook, op het tweede plan. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat bij communicatief optreden de inhoud slechts een bescheiden aandeel heeft van 7%, terwijl het non-verbale aspect een impact heeft van 55% en de verbaliteit 38%. De manier waarop je iets brengt is méér dan onderscheidend: de vorm bepaalt de inhoud.

Met zeggings- en overtuigingskracht én met de nodige accentueringen. Dat maakt het verschil tussen aandacht, desinteresse en laconisme. De kunst van het communiceren zien we overal en het is al zo oud als de weg naar Kralingen. Loop eens een rondje over de markt of ga eens op bezoek bij een sommelier. We zien het vaker dan we soms doorhebben.

Interview: La vie c’est un sport de contact

Accentueren door te ‘acteren”

Wat er daadwerkelijk wordt verteld, is ondergeschikt aan de wijze van presenteren. Schreuder laat dat op een meesterlijke manier zien. In sketches die je altijd bij zullen blijven, vanwege én de komische en confronterende wijze waarop hij dit brengt én de aansprekende wijze waarmee het bewijs en de wetenschappelijk onderbouwing wordt geleverd. Het is zo intrigerend dat de passages ongetwijfeld tijdens menig avondmaal of verjaardag verteld worden binnen persoonlijke kring. Het is namelijk niet te ontkennen dat dit aspect voor iedereen interessant kan zijn en zal mensen aan het denken zetten en houden.

Zonder vorm komt de inhoud, onverminderd héél belangrijk, niet over en is er geen (ver)binding! Om die tot stand te brengen is durf nodig, originaliteit en humor. Vanuit de eigen kracht en goede eigenschappen wordt dan een prestatie neergezet. Tijdens de verschillende sessies leren de deelnemers dit snel onder de knie te krijgen. Wat zij leren: accentueren; overtuigend optreden, de eigen kwaliteiten inzetten in belangrijke situaties, doordringen tot de essentie. Dat geldt voor het bedrijfskader maar gaat ook op voor de werkvloer. De kracht van communicatieve performance schuilt in het doorbreken van patronen, het kritisch maar positief kijken naar eigen handelen en doen, het betreden van nieuwe wegen in plaats van het hanteren van de bekende methodieken, het goed kijken naar gedrag, vooral onbewust gedrag. Vele organisaties, overheden, bedrijven, deden en doen hier met succes hun voordeel mee en het kan van onschatbare waarde zijn voor de groei van een bedrijf.

Ook accentueren?