Impressie masterclasses communicatieve performance

Impressie masterclasses communicatieve performance

Impressie masterclasses communicatieve performance

Tijdens de masterclasses

Tijdens de masterclasses zijn de deelnemers veel zelf aan het werk. Zij zijn zelf het uitgangspunt bij het verrijken van hun stijlrepertoire. Door op elkaar te reflecteren, wordt professionele communicatie geoefend. Echte verandering komt alleen tot stand als mensen openstaan voor feedback en ervaren hoe het is om op een andere manier te werken.

De rode draad in alle sessies is (hoe) feedback te geven en te ontvangen. Met daarbij zéker aandacht voor en het inzoomen op sociale en psychologische veiligheid. Hoe is de openheid naar elkaar? Hoe veilig voelen de medewerkers zich in de organisatie of in het team? Is er een cultuur van aanspreken, uitspreken, bespreken en... tegenspreken?

Opzet en aanpak

De aanpak is speels, direct, persoons- en ervaringsgericht: werken vanuit casuïstiek met ervaringsoefeningen. De deelnemers worden op respectvolle wijze geprikkeld en zijn veel zelf aan het werk. Zij zijn zelf het uitgangspunt bij het verrijken van hun stijlrepertoire. Tijdens de sessies vraag ik de deelnemers om te reflecteren en bied ik een scala aan leermogelijkheden om te oefenen in communicatief optreden. In basale theoretische en vooral praktische werkvormen – onder andere accentueerlessen- treed ik op als regisseur, acteur en coach.

Impressie masterclasses communicatieve performance

Realistische casuïstiek

Realistische casuïstiek, oefeningen en rollenspelen lopen als een rode draad door de programma’s. Dit geeft de deelnemers de mogelijkheid om spelenderwijs hun talenten en valkuilen te verkennen.

Contact

Inzoomen en reflecteren op je eigen communicatieve (on)vermogen

Mijn waarneming leert dat communicatieve performance een meer dan evidente succesfactor is voor zeggings- en overtuigingskracht, positionering, verbinding, reflectie, “overeind blijven” én (zelf)vertrouwen.

Omdat communicatieve performance niet alleen een kwestie is van de theorie kennen, maar veel meer het praktiseren van je eigen communicatieve vermogen, zal aan dit laatste de meeste aandacht worden besteed. De deelnemers maken na de masterclasses een kort reflectieverslag waarin zij duiden hoe (opzet, inhoud, vorm) zij de masterclass hebben ervaren. Wat het hen (vooral) heeft opgeleverd. Wat de (af)leermomenten waren. Waar en waarom zij zichzelf zijn “tegengekomen”. Wat zij er verder mee kunnen en willen. En in welke communicatieve aspecten zij zich nog meer willen bekwamen en waarom.

Onderwerpen masterclasses
Presentatieperformance/gesprekstechnieken

 • Stem-, ruimte- en mediumgebruik
 • Publieksbesef en contactvaardigheden
 • Gespreks-, vergader-, vraag- en interventietechnieken
 • Vaardigheden van beïnvloeden
 • Lef en geestdrift
 • Weerstand ombuigen
 • Vertrouwen krijgen door zelfvertrouwen
 • Luisteren en inleven
 • Inspireren en overtuigen
 • Persoonlijke communicatiestijl
 • Non-verbale communicatie
 • Kunst van luisteren en kijken
 • Feedback geven en ontvangen: cultuur realiseren van aan-, uit- en bespreken
 • Reflecteren op eigen functioneren en op een ieders stijl van communiceren en presenteren
 • Bespreken van wat elke aanpak oproept; analyse van ieders sterke en minder sterke kanten
 • Overtuigend communiceren: Innerlijk en uiterlijk overtuigen; zeggingskracht, impact
 • Metacommunicatie: wat gebeurt er “onder en boven” de tafel
 • Oefenen met realistische casuïstiek
Impressie masterclasses communicatieve performance

Resultaten

De deelnemers hebben inzicht in hun communicatiestijl en hebben hun gedrags- en stijlrepertoire vergroot.

Reviews

Krachtige(r) publieke presentatie

Zij kunnen beter en met meer impact inspelen op de communicatiestijlen van anderen (bijvoorbeeld tegendraads gedrag of miscommunicatie/escalatie tijdens een gesprek of vergadering). Zij kunnen met meer succes optreden in samenwerkingsverbanden door een effectievere en opener persoonlijke houding, een betere onderlinge communicatie en daarmee ook een krachtige(r) publieke presentatie.

Op maat

Voorafgaand aan elke sessie is er een intakegesprek met opdrachtgevers. Zo kunnen doelen, gevoeligheden en omstandigheden in kaart worden gebracht.