Test

De impact van communicatieve performance

Interessant Rini!

Meer weten over deze blog of eens sparren om te zien of Rini wat voor je kan betekenen? Laat dan je telefoonnummer achter, dan neemt hij contact met je op. Liever contact via de e-mail? Laat dan je e-mailadres achter.

De impact van communicatieve performance

De impact van communicatieve performance

In alle intermenselijke relaties speelt de vorm, de manier waarop men ergens kleur aan geeft, de hoofdrol. Dat maakt dat er ook werkelijk een wetenschappelijke onderbouwing is voor die mooie en vaak geuite Franse uitdrukking: “C’est le ton qui fait la musique”. De wetenschappelijk onderbouwing laat zien dat bij communicatief optreden de inhoud slechts het bescheiden aandeel heeft van 7%, terwijl het non-verbale aspect een impact heeft van 55% en het verbale 38%. De manier waarop je iets brengt is méér dan onderscheidend: de vorm bepaalt de inhoud. Met zeggings- en overtuigingskracht én accentueringen. Dat maakt het verschil tussen aandacht, desinteresse en laconisme. Zonder overtuigende en boeiende vorm, geen inhoud en geen (ver)binding.

De kracht van communicatieve performance schuilt in: het doorbreken van patronen, het kritisch, maar constructief kijken naar elkaars en je eigen handelen en doen, het betreden van nieuwe wegen in plaats van het hanteren van de bekende methodieken, het goed kijken naar (onbewust) gedrag. Diverse organisaties en overheden, van ambtenaren, managers, directeuren, studenten, docenten, militairen tot medici, onderkennen de impact van communicatieve performance. Tijdens de interactieve lezingen en masterclasses worden deelnemers zich bewust van hun eigen uitstraling, gedrag en houding én die van anderen; krijgen zij inzicht in hun eigen en elkaars verbaal en non-verbaal gedrag en hun eigen communicatieve (on)vermogen én zien zij hun zeggings- en overtuigingskracht versterken. Diverse organisaties en individuele medewerkers geven met succes blijk van hun voordeel na het volgen van deze sessies..

Reviews lezen