Test

De nieuwe manier van werken

De nieuwe manier van werken

Het betreden van nieuwe wegen

Digitaal werken mist een aantal vitale dimensies, zoals natuurlijke reflectiemomenten, inspiratie, stimulans én aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Onderdelen die in het bijzonder gekoppeld zijn aan persoonlijk contact, aan échte connectie. En deze kunnen nooit worden vervangen door internet connectie. Ontegenzeggelijk is online overleg een goede aanvulling, wat wij ook zullen blijven doen na de coronacrisis. Digitale samenwerking is daarom ook een niet meer weg te denken onderdeel binnen veranderings- en ontwikkelingstrajecten, met name ook nú. Essentieel én vooral ook boeiend. Immers je gaat met elkaar in gesprek over nieuwe perspectieven op de organisatie. Over het durven loslaten en doorbreken van zekerheden en van vastzittende denk-, gedrags- en communicatiepatronen. Wat wordt de nieuwe manier van werken en hoe daarop in te spelen? Wat betekent dat voor de mensen in houding, gedrag en vaardigheden?

Leiderschapsstijlen, manieren van samenwerken, “ont-moeten” en ontmoeten zullen

opnieuw gedefinieerd worden. Prachtig en uitdagend om daarover met elkaar in gesprek te gaan. De kracht van Communicatieve Performance is onder andere het doorbreken van ingesleten en vastzittende denk-, gedrag- en communicatiepatronen; het betreden van nieuwe wegen in plaats van het hanteren van bekende methodieken; het kritisch en constructief kijken naar elkaars en eigen handelen; het goed kijken naar gedrag, vooral onbewust gedrag.

Meer informatie