Test

Ontslakken

Interessant Rini!

Meer weten over deze blog of eens sparren om te zien of Rini wat voor je kan betekenen? Laat dan je telefoonnummer achter, dan neemt hij contact met je op. Liever contact via de e-mail? Laat dan je e-mailadres achter.

Ontslakken

'Ontslakken'

“Meten is weten, is denken is doen!” Veel organisaties hanteren deze mooie uitdrukking als een belangrijk adagium. Bovendien is het een academische vaardigheid, die van de analyse. Én ... demonstreert het, althans in die volgordelijkheid, óók besluit- en slagvaardigheid.

Maar hoe werkt dit nu in de praktijk? Daar mis je soms die daadkracht, waardoor dit prachtige adagium kan verzanden in: meten is weten, is denken, schrijven, rapporteren, op de hei, op de klei, op het zand, etc. Vervolgens kan de analyse dan ook zélf nog verzanden, omdat deze te vluchtig, te academisch of te vaag, derhalve niet als representatief wordt geduid. Gevolg: onrust.

Een van de drijfveren voor organisaties is toch het gezamenlijk willen blijven excelleren. Zowel vakinhoudelijk als communicatief. In elke missie zie je dat ook vaak prachtig verwoord. Maar wat wordt er daadwèrkelijk mee gedaan? Zeker ook nú, binnen de corona context, is bovengenoemd adagium zéér actueel. Het is nu meer dan evident dat er ruimte wordt gepland om elkaar, bijvoorbeeld, de volgende vragen te stellen: hoe gaan wij gezamenlijk goede invulling geven aan een hybride werksituatie; welke activiteiten verrichten wij, op welke tijdstippen, thuis en op kantoor; waarin en hoe kunnen wij ons als team en als individu nog meer, op welke terreinen verbeteren; welke veranderingen moeten wij hoe en wanneer ondernemen? Prachtig. Hoe mooi kan het zijn.

Samen in alle veiligheid, openheid en ook kwetsbaarheid van gedachten wisselen over wat goed gaat, maar ook waar de collectieve en individuele verbeterpunten liggen.

Dit betekent: gezamenlijk sleutelen aan vaste denk- en werkpatronen, die ooit functioneel waren maar in de huidige veranderde context disfunctioneel kunnen zijn geworden.

Loslaten van zekerheden, en het “ontslakken” van denk- en gedragspatronen of van routines, vraagt lef. Maar het gewoon anders doen dan in bestaande, ingesleten patronen en bij vertrouwde gewoonten tot dusver gebruikelijk was, levert organisaties, teams én personen heel veel op. Vanuit een goede analyse en vanuit gezamenlijkheid.

Meer informatie